Fredsloppets arrangörer tar ställning mot NATO

Uttalande antaget av Fredsloppets samarrangörer 31 maj 2016, Göteborg:

Tar vi inte kamp för fred får vi krig

Den 25 maj 2016 går till historien som en mörk dag i svensk historia. En stor majoritet i Sveriges riksdag röstade för genomförandet av Värdlandsavtal med NATO. Beslutet går tvärs emot en stor majoritet av den svenska befolkningen som vill att Sverige ska förbli alliansfritt.

Värdlandsavtalet innebär bland annat att NATO­militär får vistas i Sverige och har under sin vistelse immunitet från svensk lagstiftning. Det innebär att NATO får placera vapen efter eget godtycke i Sverige, till och med kärnvapen. Det innebär också att NATO blir ett begrepp i svensk lagstiftning.

Under många år var Sveriges utrikespolitik känt runtom jorden för att söka alliansfrihet i fred och syfta till neutralitet i krig. Även om detta inte fullt stämde med verkligheten så kom det att känneteckna Sverige och bidra till att göra oss till en medlande part i många konflikter. Denna tid är med Värdlandsavtalet nu definitivt förbi. Värdlandsavtalet har kallats den största säkerhetspolitiska förändringen på 200 år och den innebär att dagarna av alliansfrihet är till ända.

Med avtal med NATO blir Sverige ännu mer medskyldiga till all krig och förstörelse som denna imperialistiska sammanslutning skapar. Afghanistan och Libyen är två sådana exempel på länder som NATO bombat sönder, dödat tusentals, utarmat länderna och förstört framtidsutsikterna för generationer av unga, många av vilka har flytt till Sverige för att skapa sig en ny framtid. Krig är inte fred!

 

Vi arrangörer av Fredsloppet verkar för en aktiv fredsrörelse, vi uppmanar alla att ta ställning och kräva fred i Sverige. Vi vet att bara när folket säger ifrån och får bestämma kan vi få fred och avspänning. Den lilla klick av politiker som beslutar om Värdlandsavtalet har andra intressen i kikaren, intressen av makt och handelsfördelar med NATO­länder. De talar om hotet från Ryssland, men inser inte att det är avtalet med NATO som skapar en hotbild mot vårt land.

 

Vi Fredsloppets samarrangörer kräver:

  • ­ Riv upp Värdlandsavtalet och alla andra samrören med krigspakten NATO
  • ­ Att inte en NATO­soldat sätter sin fot i Sverige
  • ­ En svensk utrikespolitik som syftar till fred och försoning
Share
Det här inlägget postades i Verksamhet. Bokmärk permalänken.