51 % Regeln kvar – Storseger för föreningsdemokratin och PFF

Bara för någon timme sedan avslutades debatten (det börjar 02.11.33 in i klippet)  på Riksidrottsmötet om idrotten skall vara demokratisk eller om den med tjockast plånbok skall ha makten. Efter en över två timmar lång debatt stod det klart att Riksidrottsstyrelsen förlorade och de som vill ha kvar att en person – en röst – stod som segrar. Alltså bifall till vår motion och IFK Göteborgs motion med liknande krav som vårt. Motionärerna har rätt att yttra sig om mötet godkänner detta och vår ordförande Ingrid Frejd framförde våra krav men på grund av tidsbegränsning kunde inte hela hennes inlägg hållas. Detta följer därför här nedan:

Tack

Det är inte första gången som våran klubb, Proletären FF, debatterar denna frågan. Frågan om bolagisering. Vi har faktiskt gjort det enda sedan 1999.  Men trots att det gjorts två utredningar om just 51%-regeln sedan den allra första bolagsutredningen, kan inte vi hitta några argument för att förutsättningarna för frågan i sig har förändrats.

PFF bedriver ingen elitidrott, vi är en fotbollsklubb ute i Tynnered i Göteborg, vi är inte i närheten av något spel i Europa, vi är glada om vi håller oss kvar i div 6. Så med det så skulle man kunna säga och vissa kommer säga att detta inte är en fråga som berör oss. Men jag hävdar att precis på grund av detta så berör denna fråga oss, den berör oss precis som den berör all föreningsdriven idrott i Sverige. Det som ändå är en majoritet av idrotten i Sverige. Denna fråga berör oss, för denna fråga berör förutsättningarna för idrott och för den föreningsdrivna idrotten.

Förutsättningarna att samhället, stat och kommun fortsätter att stödja idrotta både genom direkta bidrag så som LOK-stöd men även genom att man bygger sporthallar, fotbollsplaner, simhallar m.m

Och oavsett hur mycket eller lite dialog som man har haft med politiker, både ifrån höger till vänster, så har man ingenstans något löfte om ett fortsatt stöd till idrotten. För det finns ingen lagstadgad rätt till att stat och kommun ska stödja idrotten. Och vi lever i kristider nu, det har vi gjort ett par år och krisen är inte över än. Varför skulle då stat och kommun fortsätta ge stöd till idrotten om idrotten istället kan bolagisera och med det privatisera idrotten. För det är vad det handlar om, hur många gånger som man än säger att det handlar bara om att ta bort regeln från RF:s stadgar till SF:ns stadgar. Då räcker det att ett enda SF väljer att tillåta IdrottsAB utan 51%-regeln så har det SF:et ändrat förutsättningarna för all idrott. Inte över en natt men på sikt. Då har det SF:et tagit bort den ideellt föreningsdrivna idrotten. Det kanske låter hårt men det är tyvärr så som det är. Tar man bort 51%-regeln ur RFs stadgar så kan ett enda SF av 69 (det kanske blir fler efter detta mötet är klart) förändrat förutsättningarna för all annan idrott.  Hur demokratiskt är det?

Som jag sa så är det inte första gången vi i PFF ger oss in i denna debatten, och det handlar om att vi tycker att den demokratiska sammanhållna idrotten i Sverige är viktig. Den är viktig av många skäl ett av de är att man skolar barn och ungdomar i att man kan faktiskt vara med och påverka innehållet i klubbens verksamhet. En medlem-en röst. Det är en viktig princip. Att medlemmarna tillsammans bestämmer och har makten över verksamheten. Att engagemang och vilja ger möjligheten till delaktighet och demokrati precis som idrotten vill slår fast.

Inom alla områden kan vi se att privatiseringen och de individualistiska lösningarna ökar. Vi har sett det genom friskolereformen, försäljningen av apoteken, att kommunala verksamheter numera drivs i bolagsform.

På ett flertal stora och viktiga områden så har privatiseringen och utförsäljningen ökat. Att då idrotten hittills har valt att rösta emot förslagen att ta bort 51-procentregeln är både viktigt och det visar betydelsen av föreningsdemokrati.

För den här frågan handlar ju om vem som ska bestämma över idrotten och klubbens verksamheten. Den handlar om vem som ska ha makten i föreningen i sista ledet. Om ni minns vad som gick på sportnytt i onsdags i inslaget om Moheda IF så säger Jan Johansson tydligt i det inslaget vad frågan handlar om ”den som går in med pengar vill ju också ha bestämma en majoritet i när det gäller styrelse och annat”. Där ifrån kommer frågan, vem ska ha makten över verksamheten, ska det vara medlemmarna, där princip en medlem- en röst gäller. Eller ska det vara mest aktier-all makt.  Och detta är en av aspekterna som ni som delegater här inne behöver ta ställning till.

Som vi i PFF har resonerat och diskuterat kring den frågan och utredningen så ser vi inte att det har tillkommit något nytt i debatten.

Däremot så står idrotten inför stora utmaningar och uppgifter

Behovet av att samla ihop idrotten och åter skapa en bred förståelse i samhället för vad idrotten kan betyda för samhället är idag mycket viktigt. Vinsterna, inte minst de sociala är mycket stora om samhället genomför en bred satsning på idrotten. Detta ställer naturligtvis stora krav på hur idrotten deltar i samhällslivet och vilka värderingar vi skolar idrottsungdomen i.

Vi lever idag i en tid när samhället utsätts för stora påfrestningar. Arbetslösheten är mycket stor bland ungdomar och inte minst bland alla nya svenskar som kommit till Sverige. För dessa innebär livet i Sverige extra svårigheter eftersom denna arbetslöshet och inte minst problem med svenska språket leder till kraftig segregation.

Här skulle idrotten kunna spela en positiv roll genom ett aktivt arbete för att bryta denna situation om samhället gav idrotten det stöd vi behöver.

Istället upplever vi just nu stora påfrestningar på hela idrotten genom minskat samhälligt stöd från såväl stat, landsting som kommuner. Vi kommer inte att lösa dessa svårigheter som idrotten står inför genom bolagisering.

Istället kommer bolagisering av idrotten innebära att folkrörelseidrotten dör och ersätts av en idrott där bara dom som har råd att betala för sig har möjlighet att vara med.

Är det, det som RS vill?

Jag tror och hoppas inte det, men om man röstar för RS-förslag så är det, det som blir konsekvensen.

För oss som vill ha en idrottsrörelse och ett samhälle som tar hänsyn till och är beredd att stödja verksamhet där alla kan delta oberoende av kön, ekonomiskt ställning, etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning blir valet självklart och sammanfaller med vår förenings förslag till RIM att besluta:

 

Behålla 51%-regeln i RFs stadgar och därigenom avslår RS lagda förslag.

 

Share
Det här inlägget postades i Verksamhet. Bokmärk permalänken.